ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2562

xxxxxx รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
xxx xxx
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
xxx xxx เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
xx เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

369765 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
901 355
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
556 113 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
88 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

943647 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
239 864
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
006 375 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
86 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2562

174055 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
884 625
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
800 127 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
29 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2562

516461 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
589 713
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
560 215 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
46 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

962526 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
949 669
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
828 018 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
71 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

061324 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
043 476
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
374 699 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
25 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 เมษายน 2562

570331 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
512 930
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
966 968 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
23 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 1 เมษายน 2562

109767 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
888 959
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
403 975 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
52 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 มีนาคม 2562

724628 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
883 148
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
877 154 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
64 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท