ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2562

xxxxxx รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
xxx xxx
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
xxx xxx เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
xx เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

962526 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
949 669
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
828 018 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
71 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

061324 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
043 476
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
374 699 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
25 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 เมษายน 2562

570331 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
512 930
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
966 968 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
23 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 1 เมษายน 2562

109767 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
888 959
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
403 975 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
52 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 มีนาคม 2562

724628 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
883 148
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
877 154 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
64 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 1 มีนาคม 2562

345650 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
137 999
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
830 837 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
65 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

074824 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
881 910
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
879 612 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
56 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

967134 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
643 779
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
197 948 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
04 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 17 มกราคม 2562

197079 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
206 412
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
660 127 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
65 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท