ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 1 เมษายน 2562

xxxxxx รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
xxx xxx
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
xxx xxx เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
xx เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 มีนาคม 2562

724628 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
883 148
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
877 154 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
64 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 1 มีนาคม 2562

345650 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
137 999
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
830 837 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
65 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

074824 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
881 910
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
879 612 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
56 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

967134 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
643 779
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
197 948 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
04 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 17 มกราคม 2562

197079 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
206 412
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
660 127 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
65 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2561

735867 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
913 031
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
701 884 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
02 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2561

356564 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
480 948
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
369 297 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
62 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2561

021840 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
045 307
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
988 561 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
67 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท