ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

xxxxxx รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
xxx xxx
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
xxx xxx เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
xx เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2562

812564 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
255 625
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
598 132 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
15 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2562

691197 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
392 920
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
606 797 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
59 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 กันยายน 2562

340388 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
733 947
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
925 939 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
85 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 1 กันยายน 2562

798787 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
210 847
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
439 274 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
20 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2562

775476 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
149 912
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
563 580 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
89 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2562

387006 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
983 135
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
795 562 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
58 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

369765 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
901 355
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
556 113 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
88 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

943647 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
239 864
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
006 375 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
86 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2562

174055 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
884 625
เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
800 127 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
29 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท